3 tips til, hvordan du kan udvikle dig som skuespiller

Er der en skuespiller gemt i maven på dig? Men ved du ikke, hvordan du skal udleve dine drømme og udvikle dine kompetencer? Så kommer her 3 forslag til områder du kan arbejde med, for at dygtiggøre dig som skuespiller.

 

  1. Kropssprog, mimik og gestik

Vi kommunikerer ikke kun gennem det talte sprog. Kropssproget og dermed den nonverbale kommunikation er væsentlig for at udtrykke os nuanceret. Samtidig er den nonverbale kommunikation uhyre vigtig for, at vores budskab ikke misforstås. Hvis du gerne vil lære at blive bevidst om dit kropssprog og de signaler, du sender i forskellige situationer, så ta’ 9. eller 10. klasse på en teaterefterskole.

 

På teaterlinjen opnår den enkelte elev et stort udbytte, idet faglig såvel som personlig udvikling er i fokus. Du kommer derfra med styrket selvværd og evnen til at kunne præstere foran andre. Herudover vil du få en god fornemmelse for kroppens funktioner og blive bevidst om din stærke og svage sider. Samtidig lærer du om, hvordan kroppens signaler i høj grad understøtter den verbale kommunikation. Husk nu – kropssproget lyver aldrig.

 

  1. Lev dig ind rollen

Som skuespiller er det væsentligt at være god til at iagttage mennesker, samt kunne indleve sig i andres følelser og tankegang. Alt sammen for at kunne fremstille disse iagttagelser på scenen. Find ud af, hvilke karaktertræk der skiller sig ud ved den påtaget rolle – og lær at leve dig ind i tingene. Brug derfor god tid på at undersøge den givne rolle ned til mindste detalje og vær’ grundig i din forberedelse. Således formår du at skabe en uforglemmelig oplevelse for publikum.

 

  1. Kom din sceneskræk til livs

De fleste kender nok det med at have præstationsangst, når man skal stå foran en masse mennesker. Præstationsangst hæmmer oftest din ydeevne, da det kan medføre ufrivillig kontrol over musklerne, nedsat styrken i stemmen, samt giver rystelser og svedture. Kroppen går i en form for midlertidig stress tilstand, hvilket skaber usikkerhed og blokerer for dit egentlige talent. Et ophold på en teaterefterskole kan lære dig at håndtere disse situationer i trygge omgivelser, hvor du er omringet at dygtige undervisere og andre elever. Du vil komme til at arbejde med en række redskaber og metoder, som kan hjælpe dig af med din sceneskræk. Således kommer du til at nyde at være i rampelyst. God fornøjelse, scenen er din.