Alfabetleg

Alfabet-leg

Mangår ud fra alfabetet og fravælger på forhånd bogstaverne C, Q, W, X, Y, Z,Æ og Å. Derefter starter første deltager med f.eks. at sige: ”Jeg rejser til Assens forat aflure Annas affærer”. Man skal altså først nævne en by, man rejsertil, og derefter en sætning med mindst tre ord, som alle begynder med A. Næstedeltager skal prøve med B og siger f.eks.: ”Jeg rejser til Beograd for atbetale billetter til børnene”. Hvis man ikke kan klare at lave sætningeninden for en kortere tidsfrist, udgår man af legen. Skulle der stadig væredeltagere tilbage, når man har været hele alfabetet igennem, begynder man blotforfra med A, men må dog ikke bruge de samme ord igen.