Hente ord


Hent et ord.

Selskabetdeler sig i to hold med lige mange deltagere. Hvert hold får nu til opgave atsamle ting og genstande, hvis begyldelsesbogstaver danner f.eks. ordene:"Nu er det jul igen". Holdene får 7 minutter til at styrte rundt ihuset og skal derefter præsentere deres fangst. Tingene lægges ud på gulvet:nødder, uldsokker, elpærer osv., så sætningen er dannet. En overdommerkårer det vindende hold. Husk at lægge tingene tilbage, hvor de hører hjemme