Syltede Blommer

Syltede Blommer

Blommerneaftørres godt, og det halve af Stilken klippes af, hvorpaa man prikker Frugtenrundt omkring med en grov Naal eller en Træpind. Til hver kg Blommertages 3/4 kg Sukker og 2½ dl Eddike, som faar etOpkog, skummes og hældes over Blommerne, der nu skal staa til næste Dag, daSaften hældes fra, faar et Opkog og atter hældes over Frugten. Tredie Dag sættessaavel Blommerne som Saften over varmen med 50 gr hel Kanel og nogle Nellikertil hvert kg Frugt og faar nu et godt Opkog og skummes. Blommerne tages op og læggesi Krukkerne, medens Saften koges ind, til den er somen Sirup, der hældes i Krukkerne, som tilbindes, saa snart Indholdet erfuldstændig afkølet.