Jordbær 2

jordbær2.

Hertil tages store, modne men fuldstændig tørre Bær. Til hvert kg Bær brugerman 4 dl Sherry og 1 kg stødt Melis. Bærrene lægges nu i et dybt Fad ogSukkeret drysses over dem under stadig, let Omrøren, for at der kan kommeSukker paa dem alle. Vinen hældes over dem, hvorpaa de henstaar til næste Dag.De gives et let Opkog, og atter henstaar til den følgende Dag. Saften hældesfra, koges og skummes, hvorpaa Bærrene kommes deri, indtil de netop ergennemvarmede de tages nu af og hældes i Glas, som forud er skyllede med Cognak,naar Bærrene er afkølede, hældes lidt Cognak over dem, og Glassene tilbindes.