Stikkelsbær 1

Stikkelsbær1.

Hertiltages modne, røde Bær, som dog ikke maa være for bløde, og Blomsten ogStilken pilles af. Man koger en Sirup, bestaaende al ¾kg Sukker og 2½ dl Vand til hvert kg Bær; naar denne erskummet godt, kommes Bærrene deri tillige med lidt Nelliker, helt Kanel ogCitronskal, og koges en halv Time. De hældes nu i Krukkerne, og naar de er afkølede,tilbindes de med Papir, dyppet i Cognak.

Læs mere her