Stikkelsbær 2

Stikkelsbær2.

Mantager store, smukke, men endnu haarde og umodne Stikkelsbær, skærer Stilken ogblomsten af, og skærer en Ridse paa Siden, saa at man med en Pind. kan udtage Kærnerne.Derpaa sættes de over varmen i koldt Vand, som dog ikke maa komme i Kog, mensaa snart Vandet bliver varmt og Bærrene begynder at stige til Vejrs, tagesGryden af varmen og tildækkes med et Laag eller et Klæde. Herved bliver Bærrenefuldstændig møre. Man tager dem nu op med en Skumske og lægger dem i koldtVand og naar de er fuldstændig kolde, hældes Vandet fra dem gennem en Sigte;de lægges nu i et Fad, og man hælder Sukker, som er kogt til Sirup og afkøletover dem, og lader dem henstaa til næste Dag, da Sukkeret hældes fra og kogesind; dette gentages tre Dage og den sidste Dag gives Bærrene etOpkog i Saften og skummes godt, hvorpaa de hældes i Glassene og tilbindes, naarde er kolde.