Solbær 2

Solbær2.

Fuldstændigmodne Bær pilles, og Blomsten klip­pes af, hvorpaa de skylles godt i Vand; desættes over varmen med ¾ g Sukker og ½ Liter Vand til hvert kg Bær, koges 15Minutter og hældes op i en Sigte, for at Saften kan løbe fra, hvorpaa denatter koges i 15 Minutter og hældes koghed over Bærrene, som man imidlertidhar anbragt i de for dem bestemte Glas. De tilbindes med Cognakspapir, naar deer fuldstændig kolde.