Tyttebær 1

Tyttebær1.

Tyttebær

Bærreneskylles og sættes over varmen. Naar de begynder at koge op, tages Skummet af ogman tilsætter ½ kg Sukker til hvert kg Bær, hvorpaa de koges. Naar de erblevne klare, hældes de i Krukker og røres, til de omtrent er kolde, mentilbindes først næste Dag. 5 Minutter før Bærrene er kogt færdig, kan mankomme nogle Graapærer, som forud er skrællede og ituskaarne, deri.