Tyttebær 2

Tyttebær2

NaarBærrene er pillede, sættes en Trediedel af dem over varmen med rigeligt Vandog koger i tyve Minutter, hvorpaa de vrides i et Klæde. Saften sættes atterover varmen med 250 gr Sukker til hver Liter og koges 15 Minutter. Naar den ertilstrækkeligt skummet, kommes de hele Bær deri tillige med lidt hél Kanel ogfint skaarne Citronskaller, hvorpaa det hele faar et lille Opkog. Det kommes førsti Krukkerne, naar det er fuldstændig afkølet.