Blåbær

Blaabær.

Bærrene,som maa være fuldstændig modne, pilles og skylles. Til hver ½ kg Bær sætterman, 250 gr Sukker med ganske lidt Vand over varmen, koger og skummer det godthvorpaa Bærrene kommes deri tillige med lidt Nelliker og helt Kanel. Naar de erblevne klare, hældes de op i Krukker og røres, til de omtrent er kolde, mentilbindes først næste Dag.