Ribs 1

Ribs1.

Bærrene,som maa være godt modne, pilles. Til hvert kg Bær koger man 1 kg Sukker til enjævn Sirup, kommer Bærrene deri og lader dem koge op, hælder dem op i et Fadog tildækker dem med Papir til næste Dag. Man lader nu Saften løbe fuldstændigfra, koger den godt ind, kommer Bærrene deri, og lader dem faa et let Opkog,hvorpaa de hældes i Glassene som dog først maa tilbindes næste Dag.