Hyben

Hyben

Dissemaa ikke være altfor modne. Man skærerBlomsten af og udhuler Frugten, af hvilken man hakker nogle ganske fint ogfylder i de andre, hvorpaa man anbringer en Nellike i Blomstens Sted. Til hvertkg Bær koges 1 kg Sukker med ganske lidt Vand til en tyk Sirup; heri kommes Bærrene,som koges godt og hældes op i en Krukke. To Dage senere hældes Saften fra, ogfaar et godt Opkog med lidt Sukker, hvorpaa den hældes over Bærrene. Naar deer fuldstændig kolde, tildækkes de med Cognakspapir og tilbindes.